masazne fotelje i robot usisivac

BRALCOM

Kosančić Ivana 12
21000 novi sad
Vojvodina - Srbija
+381 62 281 399
+381 62 452 801
wislavsky@neobee.net

TOP 550

28/10/2011 16:09

Mašina za ručno čišćenje sa dve četke, koja je dizajnirana  prvenstveno za metljenje dvorišta, puteva,

staza,metljenje lišća, smeća...
Dve kružne  četke˝Haagu˝ sastava ,rotiraju u suprotnim smerovima i izravno skupljaju

smeće ispred uređaja. Veće  prljavštine predmeta i mokro lišće će u potpunosti biti uklonjeno

i prikupljeno u mašinu. Sve smeće će se podići i ništa neće ostati na terenu ,ili ispasti natrag iz čistača.
Garancija: 4 godine na četke  dve godine,kao i na ostale vitalne delove uređaja (ležajevi, zupčanici ...)